Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.51. týden – 19. až 25. prosince 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 148, rozeslaná dne 23. prosince 2011

425/2011
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

Plné znění částky 148

Částka 147, rozeslaná dne 22. prosince 2011

424/2011
Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Plné znění částky 147

Částka 146, rozeslaná dne 22. prosince 2011

423/2011
Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

422/2011
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

421/2011
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

420/2011
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

419/2011
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

418/2011
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Plné znění částky 146

Částka 145, rozeslaná dne 22. prosince 2011

417/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

416/2011
Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu

415/2011
Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku

414/2011
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

413/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 145

Částka 144, rozeslaná dne 21. prosince 2011

412/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

411/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

410/2011
Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

409/2011
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

408/2011
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Plné znění částky 144

Částka 143, rozeslaná dne 19. prosince 2011

407/2011
Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Plné znění částky 143

Částka 142, rozeslaná dne 19. prosince 2011

406/2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010

405/2011
Vyhláška o průmyslové bezpečnosti

404/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 142

Částka 141, rozeslaná dne 19. prosince 2011

403/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Plné znění částky 141

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme