Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 52. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.52. týden – 22. až 28. prosince 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 145, rozeslána dne 23. prosince 2008

446/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
Účinnost od: 23. prosince 2008

Částka 144, rozeslána dne 23. prosince 2008

441/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008 o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
Účinnost od: 1. ledna 2009

442/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008 o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009

443/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009

444/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Účinnost od: 1. ledna 2009

445/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 143, rozeslána dne 23. prosince 2008

440/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 345/2005 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb. a zákonem č. 371/2008 Sb. (Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích)
Účinnost od: 23. prosince 2008

Částka 142, rozeslána dne 23. prosince 2008

439/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 23. prosince 2008 nabývají účinnosti:

440/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 345/2005 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb. a zákonem č. 371/2008 Sb. (Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích)

446/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme