Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 6. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.6. týden – 6. až 12. února 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 17, rozeslaná dne 10. února 2012

46/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 17

Částka 16, rozeslaná dne 10. února 2012

45/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

44/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 16

Částka 15, rozeslaná dne 7. února 2012

43/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

42/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

41/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

40/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

39/2012
Vyhláška o dispenzární péči

Plné znění částky 15

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme