Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.7. týden – 13. až 19. února 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 20, rozeslaná dne 16. února 2012

54/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

53/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

52/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 20

Částka 19, rozeslaná dne 16. února 2012

51/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

50/2012
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)

Plné znění částky 19

Částka 18, rozeslaná dne 15. února 2012

49/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

48/2012
Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

47/2012
Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky

Plné znění částky 18

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme