Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 1. týden 2013

Pro firmy a živnostníky je důležitá například změna zákona o dani z přidané hodnoty a další související zákony nebo změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).1. týden – 31. prosince 2012 až 6. ledna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 1, rozeslaná dne 2. ledna 2013

1/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013

Plné znění částky 1

Částka 190, rozeslaná dne 31. prosince 2012

505/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 190

Částka 189, rozeslaná dne 31. prosince 2012

504/2012
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Plné znění částky 189

Částka 188, rozeslaná dne 31. prosince 2012

503/2012
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

502/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

501/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 188

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme