Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 10. týden 2013

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 10. týdnu, tj. od 4. do 10. března 2013. Pro podnikatele a firmy je důležité například nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.10. týden – 4.  až 10. března 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25, rozeslaná dne 8. března 2013

56/2013
Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Plné znění částky 25

Částka 24, rozeslaná dne 6. března 2013

55/2013
Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice,Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

Plné znění částky 24

Částka 23, rozeslaná dne 6. března 2013

54/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

53/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

52/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

51/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistických režimem

Plné znění částky 23

Částka 22, rozeslaná dne 4. března 2013

50/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

49/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

48/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

47/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Plné znění částky 22

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme