Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2013

Pro podnikatele a firmy je důležitá například změna vyhlášky, která stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem a o provedení některých ustanovení plemenářského zákona.11. týden – 11.  až 17. března 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 31, rozeslaná dne 14. března 2013

67/2013
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

66/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 31

Částka 30, rozeslaná dne 14. března 2013

65/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

64/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.

Plné znění částky 30

Částka 29, rozeslaná dne 14. března 2013

63/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Plné znění částky 29

Částka 28, rozeslaná dne 14. března 2013

62/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Plné znění částky 28

Částka 27, rozeslaná dne 11. března 2013

61/2013
Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

60/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.

Plné znění částky 27

Částka 26, rozeslaná dne 11. března 2013

59/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

58/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

57/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 26

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme