Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2013

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 13. týdnu, tj. od 25. do 31. března 2013. Pro firmy a podnikatele je důležité například nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.13. týden – 25.  až 31. března 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 36, rozeslaná dne 29. března 2013

78/2013
Vyhláška o energetické náročnosti budov

Plné znění částky 36

Částka 35, rozeslaná dne 26. března 2013

77/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

76/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů

75/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 35

Částka 34, rozeslaná dne 25. března 2013

74/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

73/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

72/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

71/2013
Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Plné znění částky 34

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme