Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 14. týden 2013

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 14. týdnu, tj. od 1. do 7. dubna 2013. Pro podnikatele a firmy je důležitý například zákon, kterým se mění zákon o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o specifických zdravotních službách, tedy vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.14. týden – 1.  až 7. dubna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 39, rozeslaná dne 5. dubna 2013

85/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 20

84/2013
Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití

83/2013
Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Plné znění částky 39

Částka 38, rozeslaná dne 3. dubna 2013

82/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

81/2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara

80/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 38

Částka 37, rozeslaná dne 3. dubna 2013

79/2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Plné znění částky 37

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme