Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2013

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 15. týdnu, tj. od 8. do 14. dubna 2013. Pro firmy a podnikatele je důležitá například změna vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu nebo sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.15. týden – 8.  až 14. dubna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 43, rozeslaná dne 12. dubna 2013

94/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

93/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 43

Částka 42, rozeslaná dne 10. dubna 2013

92/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 – 2016

91/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.

Plné znění částky 42

Částka 41, rozeslaná dne 10. dubna 2013

90/2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013

89/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

88/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

87/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 41

Částka 40, rozeslaná dne 10. dubna 2013

86/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 40

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme