Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2013

Podnikatelů a firem se týká například změna vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o civilním letectví a mění a doplňuje zákon o živnostenském podnikání nebo sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.2. týden – 7. až 13. ledna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 4, rozeslaná dne 8. ledna 2013

8/2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013

7/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Plné znění částky 4

Částka 3, rozeslaná dne 8. ledna 2013

6/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2019, 1,50 %

5/2013
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice

4/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 3

Částka 2, rozeslaná dne 7. ledna 2013

3/2013
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

2/2013
Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

Plné znění částky 2

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme