Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je důležitá například vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání.21. týden – 20. až 26. května 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 56, rozeslaná dne 23. května 2013

124/2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku

Plné znění částky 56

Částka 55, rozeslaná dne 21. května 2013

123/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

122/2013
Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

121/2013
Vyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 55

Částka 54, rozeslaná dne 21. května 2013

120/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů

119/2013
Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

Plné znění částky 54

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme