Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2013

Pro podnikatele a firmy je důležité například sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 – 2020. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.22. týden – 27. května do 2. června 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 62, rozeslaná dne 31. května 2013

134/2013
Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Plné znění částky 62

Částka 61, rozeslaná dne 31. května 2013

133/2013
Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání

Plné znění částky 61

Částka 60, rozeslaná dne 30. května 2013

132/2013
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

Plné znění částky 60

Částka 59, rozeslaná dne 30. května 2013

131/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 59

Částka 58, rozeslaná dne 27. května 2013

130/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI %

129/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018, FIX %

128/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018, FIX %

127/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2016, FIX %

126/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2014

Plné znění částky 58

Částka 57, rozeslaná dne 27. května 2013

125/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 57

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme