Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je důležité například sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a rozšíření jejich závaznosti. Rovněž změna zákona o insolvenčních správcích, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákona o správních poplatcích.27. týden – 1. až 7. července 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 78, rozeslaná dne 4. července 2013

189/2013
Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Plné znění částky 78

Částka 77, rozeslaná dne 2. července 2013

188/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

187/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

186/2013
Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

185/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 77

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme