Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mimo jiné změna nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky. Plné znění právních předpisů v PDF.27. týden – 30. června až 6. července 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 51 rozeslaná dne 30. 6. 2014

121/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

120/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

119/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

118/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 51 (100 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme