Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2013

Pro podnikatele a firmy je důležitá například změna vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty. Případně vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.28. týden – 8. až 14. července 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81, rozeslaná dne 12. července 2013

195/2013
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014

194/2013
Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

193/2013
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Plné znění částky 81

Částka 80, rozeslaná dne 12. července 2013

192/2013
Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Plné znění částky 80

Částka 79, rozeslaná dne 10. července 2013

191/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

190/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Plné znění částky 79

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme