Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2013

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 3. týdnu, tj. od 14. do 20. ledna 2013. Pro firmy a podnikatele je důležité například sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, změna vyhlášky o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů nebo změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.3. týden – 14. až 20. ledna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 7, rozeslaná dne 17. ledna 2013

14/2013
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

13/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

12/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

11/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 7

Částka 6, rozeslaná dne 16. ledna 2013

10/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 6

Částka 5, rozeslaná dne 14. ledna 2013

9/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 5

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme