Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 36. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je důležitá například změna nařízení vlády o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů. Případně změna vyhlášky o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků.36. týden – 2. až 8. září 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 104, rozeslaná dne 2. září 2013

271/2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana

270/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

269/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

Plné znění částky 104

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme