Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2013

Pro podnikatele a firmy je tento týden podstatná především změna vyhlášky o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.38. týden – 16. až 22. září 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 111, rozeslaná dne 20. září 2013

291/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

290/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

289/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Plné znění částky 111

Částka 110, rozeslaná dne 20. září 2013

288/2013
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Plné znění částky 110

Částka 109, rozeslaná dne 17. září 2013

287/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

286/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.

Plné znění částky 109

Částka 108, rozeslaná dne 17. září 2013

285/2013
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

284/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 108

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme