Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2013

V tomto týdnu bylo například publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.4. týden – 21. až 27. ledna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 9, rozeslaná dne 25. ledna 2013

20/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

19/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 9

Částka 8, rozeslaná dne 22. ledna 2013

18/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

17/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platua odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

16/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

15/2013
Sdělení Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013 – 2016, 0,50 %

Plné znění částky 8

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme