Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2013

Tento týden je pro podnikatele podstatná například vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí. Případně změna zákona o podporovaných zdrojích energie.40. týden – 30. září až 6. října 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 119, rozeslaná dne 4. října 2013

315/2013
Vyhláška o směnárenské činnosti

314/2013
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Plné znění částky 119

Částka 118, rozeslaná dne 4. října 2013

313/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

312/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

311/2013
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

Plné znění částky 118

Částka 117, rozeslaná dne 2. října 2013

310/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

309/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

308/2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

307/2013
Zákon o povinném značení lihu

306/2013
Zákon o zrušení karty sociálních systémů

305/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 117

Částka 116, rozeslaná dne 30. září 2013

304/2013
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

303/2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Plné znění částky 116

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme