Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 43. týdnu, tj. od 22. do 28. října 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.43. týden – 22. až 28. října 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 132, rozeslaná dne 22. října 2012

353/2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)

352/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 132

Částka 131, rozeslaná dne 22. října 2012

351/2012
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

Plné znění částky 131

Částka 130, rozeslaná dne 22. října 2012

350/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Plné znění částky 130

Částka 129, rozeslaná dne 22. října 2012

349/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

348/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

347/2012
Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

346/2012
Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)

Plné znění částky 129

Částka 128, rozeslaná dne 22. října 2012

345/2012
Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

344/2012
Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Plné znění částky 128

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme