Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2013

Tento týden mimo jiné vyšlo zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, či Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.44. týden – 28. října až 3. listopadu 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 133 rozeslaná dne 30. 10. 2013

343/2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

Plné znění částky 133(8 MB)

Částka 132 rozeslaná dne 30. 10. 2013

342/2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

341/2013
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

340/2013
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Plné znění částky 132 (667 kB)

Částka 131 rozeslaná dne 29. 10. 2013

339/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.

338/2013
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014

337/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 131 (515 kB)

Částka 130 rozeslaná dne 29. 10. 2013

336/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

335/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

334/2013
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Plné znění částky 130 (5 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme