Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 45. týdnu, tj. od 5. do 11. listopadu 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.45. týden – 5. až 11. listopadu 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 168, rozeslaná dne 9. listopadu 2012

369/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 168

Částka 139, rozeslaná dne 9. listopadu 2012

371/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

370/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 139

Částka 137, rozeslaná dne 9. listopadu 2012

368/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

367/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Plné znění částky 137

Částka 136, rozeslaná dne 5. listopadu 2012

366/2012
Vyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč

365/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze

Plné znění částky 136

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme