Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2013

Tento týden bylo zveřejněno mimo jiné zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva či novela vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.45. týden – 4. až 10. listopadu 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 139 rozeslaná dne 8. 11. 2013

352/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

351/201
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Plné znění částky 139 (521 kB)

Částka 138 rozeslaná dne 8. 11. 2013

350/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

349/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

Plné znění částky 138 (2 MB)

Částka 137 rozeslaná dne 8. 11. 2013

348/2013
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014

Plné znění částky 137 (11 MB)

Částka 136 rozeslaná dne 6. 11. 2013

347/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

346/2013
Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Plné znění částky 136 (1MB)

Částka 135 rozeslaná dne 5. 11. 2013

345/2013
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření

Plné znění částky 135(12 MB)

Částka 134 rozeslaná dne 5. 11. 2013

344/2013
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Plné znění částky 134 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme