Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 47. týdnu, tj. od 19. do 25. listopadu 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.47. týden – 19. až 25. listopadu 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 144, rozeslaná dne 23. listopadu 2012

395/2012
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

394/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.

393/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

392/2012
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013

391/2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012

390/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 144

Částka 143, rozeslaná dne 23. listopadu 2012

389/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

388/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

387/2012
Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Plné znění částky 143

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme