Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2013

Zveřejněna byla řada vyhlášek a nařízení. Například nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení. Dále úprava vyhlášky o minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců a též sada vyhlášek upravujích provoz katastru nemovitostí.47. týden – 18. až 24. listopadu 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 143 rozeslaná dne 20. 11. 2013

367/2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

366/2013
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

365/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

364/2013
Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

363/2013
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Plné znění částky 143 (1 MB)  

Částka 142 rozeslaná dne 18. 11. 2013

362/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

361/2013
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného

360/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Plné znění částky 142 (2 MB)

Částka 141 rozeslaná dne 18. 11. 2013

359/2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

358/2013
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

357/2013
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Plné znění částky 141 (7 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme