Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 48. týdnu, tj. od 26. listopadu do 2. prosince 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.48. týden – 26. listopadu až 2. prosince 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 152, rozeslaná dne 30. listopadu 2012

417/2012
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

416/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 152

Částka 151, rozeslaná dne 30. listopadu 2012

415/2012
Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Plné znění částky 151

Částka 150, rozeslaná dne 30. listopadu 2012

414/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

413/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů

412/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

411/2012
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

410/2012
Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

409/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb.

408/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 150

Částka 149, rozeslaná dne 27. listopadu 2012

407/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 149

Částka 148, rozeslaná dne 27. listopadu 2012

406/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

405/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

404/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

403/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony

Plné znění částky 148

Částka 147, rozeslaná dne 27. listopadu 2012

402/2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 5. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2012

401/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 147

Částka 146, rozeslaná dne 27. listopadu 2012

400/2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

399/2012
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

398/2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

397/2012
Zákon o pojistném na důchodové spoření

Plné znění částky 146

Částka 145, rozeslaná dne 26. listopadu 2012

396/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 145

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme