Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2013

Mezi vyhláškami a nařízeními zveřejněnými v tomto týdnu, bylo například rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti, vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv nebo změna vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a další dokumenty.48. týden – 25. listopadu až 1. prosince 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 150 rozeslaná dne 29. 11. 2013

382/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

381/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.

380/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.

379/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

378/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

Plné znění částky 150 (1 MB)

Částka 149 rozeslaná dne 29. 11. 2013

377/2013
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

Plné znění částky 149 (1 MB)

Částka 148 rozeslaná dne 29. 11. 2013

376/2013
Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu

Plné znění částky 148 (1 MB)

Částka 147 rozeslaná dne 29. 11. 2013

375/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

374/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 147 (3 MB)

Částka 146 rozeslaná dne 26. 11. 2013

373/2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013

372/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Plné znění částky 146 (1 MB)

Částka 145 rozeslaná dne 26. 11. 2013

371/2013
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Plné znění částky 145 (1 MB)

Částka 144 rozeslaná dne 25. 11. 2013

370/2013
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

369/2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

368/2013
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014

Plné znění částky 144 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme