Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR ve 49. týdnu, tj. od 3. do 9. prosince 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.49. týden – 3. až 9. prosince 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 159, rozeslaná dne 7. prosince 2012

436/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 159

Částka 158, rozeslaná dne 7. prosince 2012

435/2012
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 158

Částka 157, rozeslaná dne 7. prosince 2012

434/2012
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

433/2012
Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

432/2012
Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

431/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

430/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky

Plné znění částky 157

Částka 155, rozeslaná dne 5. prosince 2012

428/2012
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

Plné znění částky 155

Částka 154, rozeslaná dne 5. prosince 2012

427/2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

426/2012
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

425/2012
Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance

424/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb.

423/2012
Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

422/2012
Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu

421/2012
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Plné znění částky 154

Částka 153, rozeslaná dne 4. prosince 2012

420/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013

419/2012
Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

418/2012
Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování

Plné znění částky 153

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme