Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2013

V tomto týdnu bylo vyhlášeno mj. sdělení MPSV o výši platových základen pro státní zástupce a soudce, vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin a vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Dále pak vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanovující odměny advokátů a sdělení Ministerstva financí určující emisní podmínky 4 typů státních spořicích dluhopisů České republiky.49. týden – 2. až 8. prosince 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 154 rozeslaná dne 6. 12. 2013

396/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

Plné znění částky 154 (3 MB)

Částka 153 rozeslaná dne 6. 12. 2013

395/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

394/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

393/2013
Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

392/2013
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

Plné znění částky 153 (2 MB)

Částka 152 rozeslaná dne 5. 12. 2013

391/2013
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

390/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

389/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

388/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 152 (731 kB)

Částka 151 rozeslaná dne 4. 12. 2013

387/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020 II, CPI %

386/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %

385/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky,2013-2018 II, FIX %

384/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016 II, FIX %

383/2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Plné znění částky 151 (849 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme