Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 50. týdnu, tj. od 10. do 16. prosince 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.50. týden – 10. až 16. prosince 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 165, rozeslaná dne 14. prosince 2012

448/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Plné znění částky 165

Částka 164, rozeslaná dne 14. prosince 2012

447/2012
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

446/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti

445/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 164

Částka 163, rozeslaná dne 13. prosince 2012

444/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

443/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

442/2012
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013

Plné znění částky 163

Částka 162, rozeslaná dne 13. prosince 2012

441/2012
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

440/2012
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Plné znění částky 162

Částka 161, rozeslaná dne 13. prosince 2012

439/2012
Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

438/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 161

Částka 160, rozeslaná dne 10. prosince 2012

437/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů

Plné znění částky 160

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme