Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2013

V tomto týdnu byla publikována mj. změna vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.51. týden – 16. až 22. prosince 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 165 rozeslaná dne 20. 12. 2013

425/2013
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky    

424/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.    

Plné znění částky 165 (32 MB)

Částka 164 rozeslaná dne 20. 12. 2013

423/2013
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru    

422/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů    

421/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 164 (2 MB)

Částka 163 rozeslaná dne 18. 12. 2013

420/2013
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014

419/2013
Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.   

Plné znění částky 163 (2 MB)

Částka 162 rozeslaná dne 16. 12. 2013

418/2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

417/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

416/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti

415/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Plné znění částky 162 (709 kB)

Částka 161 rozeslaná dne 18. 12. 2013

414/2013
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

Plné znění částky 161 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme