Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 52. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 52. týdnu, tj. od 24. do 30. prosince 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.52. týden – 24. až 30. prosince 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 187, rozeslaná dne 27. prosince 2012

500/2012
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Plné znění částky 187

Částka 177, rozeslaná dne 27. prosince 2012

474/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů

473/2012
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

472/2012
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

471/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.

Plné znění částky 177

Částka 176, rozeslaná dne 27. prosince 2012

470/2012
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Plné znění částky 176

Částka 175, rozeslaná dne 27. prosince 2012

469/2012
Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013

468/2012
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

Plné znění částky 175

Částka 174, rozeslaná dne 27. prosince 2012

467/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 174

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme