Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 52. týden 2013

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nebo vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.52. týden – 23. až 29. prosince 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 172 rozeslaná dne 23. 12. 2013

440/2013
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

439/2013
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Plné znění částky 172 (524 KB)

Částka 171 rozeslaná dne 23. 12. 2013

438/2013
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

437/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti

436/2013
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

435/2013
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

434/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 171 (12 MB)

Částka 170 rozeslaná dne 23. 12. 2013

433/2013
Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

432/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
  

Plné znění částky 170 (2 MB)

Částka 169 rozeslaná dne 23. 12. 2013

431/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 169 (880 kB)


Částka 168 rozeslaná dne 23. 12. 2013

430/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

429/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Plné znění částky 168 (2 MB)

Částka 167 rozeslaná dne 23. 12. 2013

428/2013
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014


Plné znění částky 167 (7 MB)

Částka 166 rozeslaná dne 23. 12. 2013

427/2013
Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

426/2013
Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance


Plné znění částky 166 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme