Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2013

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 8. týdnu, tj. od 18. do 24. února 2013. Pro podnikatele a firmy je důležitá například vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu nebo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.8. týden – 18. až 24. února 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 18, rozeslaná dne 20. února 2013

42/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/09 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

41/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

40/2013
Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu

Plné znění částky 18

Částka 17, rozeslaná dne 18. února 2013

39/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.

38/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2012 sp. zn. Pl. ÚS 31/08 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „nebo dopravní prostředek“

Plné znění částky 17

Částka 16, rozeslaná dne 18. února 2013

37/2013
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

36/2013
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

35/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %

34/2013
Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

33/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

32/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

Plné znění částky 16

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme