Přebytek výkonové bilance v Německu

I přes stagnaci exportu dosáhne Německo v letošním roce největšího přebytku výkonové bilance na světě. Americký prezident Donald Trump má k výsledkům výhrady.

Podle průzkumu Ifo-Institutu vykazuje Německo již počtvrté v řadě nejvyšší přebytek výkonové bilance, tj. bilance zboží a služeb, který v roce 2019 činí cca 276 mld. USD. S velkým odstupem následuje Japonsko s přebytkem 188 mld. USD a na třetím místě Čína s 182 mld. USD. Naproti tomu se i v letošním roce potýkají Spojené státy s nejvyšším deficitem bilance –480 mld. USD, a to i přes uvalení cel na čínské produkty.
Německo je však za tento výsledek kritizováno nejen Evropskou komisí, ale i Mezinárodním měnovým fondem a americkým prezidentem Trumpem.
Mnoho ekonomů dále kritizuje, že Německo zvyšuje více pohledávky vůči zahraničí, než dokáže zahraničí vůči Německu. Kromě vývozu aut, strojů a chemikálií vytváří Německo pohledávky na straně kapitálového účtu platební bilance. To může do budoucna představovat hrozbu, pokud se zahraniční firmy dostanou do platební neschopnosti.

Zdroj: www.spiegel.de
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Düsseldorfu

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme