Předávkování drogami – závažný problém všech států USA

Všechny státy USA se potýkají s užíváním drog. Na základě údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o počtu úmrtí na předávkování drogami v letech 2017 až 2018  bylo sestaveno pořadí států USA podle pozitivního vývoje. Mezi státy s největším poklesem úmrtí na opiáty se  na prvním místě umístil District of Columbia, 2. Ohio a 3. South Dakota, na druhou stranu se mezi státy s nejvyšším nárůstem úmrtí v posledních dvou letech umístili  50. v pořadí Nebrasca, 49. Lousiana a 48. Delaware. Údaje zahrnují procentuální úplnost celkového hlášení úmrtí,  úmrtí s příčinou úmrtí až do dalšího vyšetření a úmrtí předávkování drogami se specifickými nebo drogovými třídami hlášenými podle CDC.


  • Země: US – Spojené státy americké
  • Datum zveřejnění: 28.01.2019

Zdroj: https://www.usatoday.com/list/opioid-overdose-death-by-state/f8a58c05-7c2d-4356-b764-d0da046c0a9c/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chicago

 

 

Souborové přílohy

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme