Předběžná dohoda o rozpočtu EU na příští rok

Zástupci Evropského parlamentu a Rady dosáhli předběžné dohody ohledně rozpočtu EU na rok 2022. Vyjednavači se shodli na tom, že závazky budou činit 169,5 mld. euro a platby 170,6 mld. euro.

Rozpočet se zaměří především na vypořádání se s dopady pandemie, udržitelnou obnovu a investice do zelené a digitální transformace, přičemž důraz bude kladen také na zvýšení odolnosti Evropy. Téměř 50 mld. euro bude vyčleněno na hospodářskou, sociální a teritoriální kohezi, 53,1 mld. euro na společnou zemědělskou politiku, 12,2 mld. euro na výzkumný program Horizont Evropa, 1,2 mld. euro na fond pro spravedlivou transformaci, 2,8 mld. euro na Nástroj pro propojení Evropy a 3,4 mld. euro na program Erasmus+.

Dohodu musí ještě formálně potvrdit Parlament a Rada. Parlament by měl o rozpočtu hlasovat 24. listopadu.

Plné znění tiskové zprávy Evropské komise

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme