Předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku na rok 2022

Inovativní nástroj ekonomické diplomacie na podporu českých firem PROPEA (Projekt na podporu ekonomických aktivit v zahraničí) bude nyní možné využívat i ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

Výzva PROPEA je určena expertním subjektům působícím ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, které mají zájem ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bernu poskytovat asistenci českým firmám působícím ve Švýcarsku či Lichtenštejnsku nebo připravujícím se ke vstupu na tyto trhy. Návrhy projektů na rok 2022 je možné předkládat do 21. října 2021.

Hlavním cílem PROPEA je posilovat trvalou přítomnost českých firem v zahraničí, tedy i ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku, případně podpořit jejich investiční záměry na zahraničních trzích. PROPEA tedy rozšiřuje standardně poskytované proexportní služby velvyslanectví, které se zaměřují spíš na konkrétní jednorázové obchodní operace českých firem, či zprostředkování kontaktů  v teritoriu.

Díky PROPEA budou moci české firmy využít asistenci expertního subjektu například při zajištění registrace a certifikace svých výrobků či při zakládání místní pobočky. Podrobnější informace o PROPEA jsou dostupné také na webu MZV ČR.

Přehled poptávaných služeb, které musí být schopen místní expertní subjekt v rámci PROPEA české firmě ve Švýcarsku či v Lichtenštejnsku poskytnout:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování  účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Pokud se na podobné služby specializujete, nebo portfolio nabízených služeb tyto body zahrnuje, jste pro PROPEA ideálním realizátorem. Podmínkou je, že musíte mít všechna potřebná povolení a odbornost k profesionálnímu poskytnutí uvedených služeb ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku.

V rámci aktuální výzvy vyhlášené Ministerstvem zahraničních věcí ČR mohou zájemci o realizaci projektu zasílat své návrhy obchodně-ekonomickému úseku zastupitelského úřadu ČR v Bernu (OEÚ ZÚ Bern). Návrhy, včetně vyplněného identifikačního formuláře, je možno zasílat nejpozději do čtvrtka 21. října 2021. Vyhodnocení předložených návrhů a rozhodnutí o případné realizaci projektů je v kompetenci hodnotící komise MZV ČR. Rozhodnutí bude oznámeno v průběhu listopadu 2021.

Schválené projekty na rok 2022 budou ve spolupráci s OEÚ ZÚ Bern realizovány v období od ledna do konce října 2022. Maximální limit finančních prostředků v rámci jedné služby pro jednu českou firmu je 130 000 Kč. Výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu nesmí přesáhnout 50 000 Kč.

V případě dotazů či zájmu o konzultaci projektů se neváhejte obrátit na OEÚ ZÚ Bern na e-mailovou adresu: commerce_bern@mzv.cz . Na uvedenou adresu rovněž zasílejte návrhy projektů PROPEA zpracované v identifikačním formuláři.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bernu (Švýcarsko).

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme