Přední český biotechnologický startup se prezentoval ve Švédsku

Český vědec David Minařík představil švédským partnerům výsledky svého biotechnologického výzkumu a vývoje materiálů na bázi houbového mycelia a odpadu.

Začátkem října 2023 proběhla ve Stockholmu a Uppsale jednání Davida Minaříka, úspěšného českého vědce, který se zabývá výzkumem myceliových materiálů z hub v CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Ilustrační fotografie

David Minařík zároveň vede úspěšný biotechnologický startup Myco, kde společně se svým týmem vyvíjí, vyrábí a zkoumá materiály z houbového mycelia a odpadu ze zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu. Tyto materiály nahrazují plasty.

Během svého čtyřdenního pobytu ve Švédsku Minařík představil přednosti a vlastnosti materiálu, který vyvinul z hub a odpadů. Zároveň si se švédskými partnery z Avfall Sverige (Švédské asociace pro nakládání s odpady), Naturvårdsverket (Švédské agentury pro ochranu životního prostředí), Stockholm University, Swedish University of Agricultural Sciences a Uppsala University vyměnil názory na to, jak mohou podobné materiály přispět ke snižování použití jednorázových plastů. Jedním z bodů diskuze byly též možnosti společného výzkumu a společné projekty.  

Návštěvu a jednání Davida Minaříka připravilo Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu v rámci projektu na podporu naplňování Agendy 2030.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko).

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme