Přední evropské výzkumné laboratoře v oblasti inteligentní robotiky spojily své síly v síti excelence euROBIN

EuROBIN je síť excelence, která spojuje evropskou expertizu v oblasti robotiky a umělé inteligence a zakládá jednotnou celoevropskou platformu pro výzkum a vývoj.

Poprvé se propojuje velký počet předních výzkumných laboratoří v celé Evropě včetně Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), aby společně vyvíjely robotiku založenou na umělé inteligenci.

Zahájení projektu v Mnichově | DLR

Mezi cíle projektu patří jak významný vědecký pokrok v klíčových otázkách inteligentní robotiky, tak posílení vědecké robotické komunity v Evropě poskytnutím integrační komunitní platformy. Síť je otevřena celé robotické komunitě a poskytuje mechanismy kaskádového financování pro navýšení počtu členů v nadcházejících letech.

„Představte si společnost, ve které vás roboty podporují všude ve vašem každodenním životě. Jen se zamyslete například nad tím, jaký dopad měl e-commerce v posledních desetiletích, a představte si roboty působící v každé části tohoto řetězce na rozhraní mezi internetem a skutečným světem. Roboty vám vyrobí personalizovaný produkt, zabalí vaše objednávky ve skladech, doručí váš balík, dokonce vám sestaví zboží nebo uvaří jídlo podle vašeho přání u vás doma. To je vize, kterou robotici spolupracující v euROBIN sdílejí a budou na ní pracovat. Tato síť je jedinečnou příležitostí pro aktivně se rozvíjející robotickou a AI vědeckou komunitu v Evropě, pro vědecký pokrok, a také pro vytvoření úzce propojené sítě přeshraniční spolupráce,“ řekl prof. Alin Albu-Schäffer, ředitel Institutu robotiky a mechatroniky DLR a koordinátor sítě euROBIN.

Ilustrační fotografie

Síť euROBIN čítá 31 partnerů ze 14 zemí. Je koordinována Institutem robotiky a mechatroniky Německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR) a sdružuje špičkové výzkumné instituce a průmyslové partnery napříč sektory, např. Sorbonnskou univerzitu, Technickou univerzitu Mnichov, ETH Zurich, KTH Stockholm nebo Frauenhoferovu společnost. Síť získala od EU a Švýcarska celkem 12,5 milionu eur (312,5 milionu korun) a byla spuštěna v červenci 2022. CIIRC ČVUT je jediným českým zástupcem v projektu.

„EuROBIN nám poskytuje jedinečnou příležitost otestovat výsledky našeho výzkumu v nových aplikacích ve spolupráci s nejlepšími laboratořemi pro výzkum inteligentní robotiky v Evropě. Budeme mimo jiné stavět na našem výzkumu učení robotických manipulačních dovedností z Internetových instruktážních videí. Cílem je optimalizovat získané dovednosti pro nové úkoly například ve výrobním průmyslu nebo pro roboty pomáhající v domácnosti. Experimenty budeme provádět také v našem výborně vybaveném RICAIP testbedu pro pokročilou průmyslovou výrobu,“ říká hlavní řešitel projektu euROBIN na CIIRC ČVUT Dr. Josef Šivic.

Ilustrační fotografie

CIIRC ČVUT se nyní včetně euROBIN podílí na čtyřech ze šesti velkých evropských projektů zaměřených na umělou inteligenci, které v posledních dvou letech podpořila Evropská komise.

„Být partnerem v euROBIN, VISION, TAILOR a ELISE, k tomu navíc sídlem středoevropských AI iniciativ CLAIRE a ELLIS, partnerem evropských datových iniciativ Gaia-X a IDSA a koordinátorem evropského centra excelence pro distribuovanou výrobu RICAIP, činí z CIIRC ČVUT důležitého hybatele (nejen) v rámci evropských sítí pro umělou inteligenci,“ dodává prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

„CIIRC ČVUT je také Evropským digitálním inovačním hubem pro umělou inteligenci (EDIH ČVUT) a EIT Manufacturing hubem pro Českou republiku, což z nás činí jedinečný průsečík mezi základním výzkumem a jeho průmyslovým uplatněním. CIIRC je tak hodnotným partnerem jak pro přední výzkumné instituce, tak i pro průmysl a aplikační sféru na české i evropské úrovni,“ říká Dr. Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT.

Další informace o cílech projektu a jeho partnerech naleznete na webu DLR.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme