Předpověď OECD varuje před snížením tempa růstu švédské ekonomiky

Švédská ekonomika je v rozmachu, ale potřebuje se zaměřit na dobrou kondici pracovního trhu a společnosti obecně, aby zajistila pokračování růstu, varuje nejnovější zpráva OECD.


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 01.04.2019

Průzkum OECD predikuje růst HDP ve výši 1,6 % v roce 2019, což je tři desetiny pod listopadovou předpovědí. V roce 2020 by měla ekonomika růst tempem 1,7 procenta.

Ačkoliv je zpráva obecně pozitivní, pokud se týká současného stavu švédské ekonomiky, OECD varuje, že je Švédsko příliš závislé na globální ekonomice a navíc příliš efektivně neřeší současný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. To zanechává švédskou ekonomiku, která je postavená na kvalifikovaných profesích, závislou na potřebě zahraničních kvalifikovaných sil, zatímco Švédové jsou vždy motivováni k tomu, aby byli vzdělaní v požadovaných oborech.

Zpráva OECD uvádí, že další směřování švédské regulativy podnikání a administrativy by mohlo zvýšit produktivitu. Využití možností, které nabízí digitalizace, by mohlo zlepšit služby, zjednodušit procesy a zkrátit čas na administrativě vydávání licencí a povolení.

“Švédská ekonomická, environmentální, příjmová a genderová rovnost, stejně jako úspěchy v kvalitě života, jsou zaznamenání hodné,” řekl Generální tajemník OECD Angel Gurría při prezentaci Ekonomického průzkumu ve Stockholmu, a dodal, že HDP rostlo v posledním pěti letech průměrným tempem alespoň tři procenta ročně. Poukázal také na to, že zaměstnanost ve Švédku se řadí mezi tři nejvyšší v zemích OECD, a je nejvyšší v Evropské Unii.

“Dnešní prosperita je závazkem pro benefit unikátní švédské kombinace otevřenosti a začlenění,” řekl Gurría a dodává: “Veškerá snaha musí vést k proměnění dostatku pracovních příležitostí a vysoké úroveni kvality života.” Ačkoliv rovnost příjmů zůstává nízká v porovnání s průměrem OECD, Švédsko má stále vyšší příjmovou nerovnost v porovnání s ostatními skandinávskými zeměmi.

Ministryně financí Švédska Magdalena Andersson poukázala na nerovné rozdělení kapitálu, když uvedla: “V letech 1995-2016 vzrostl průměrný kapitálový příjem o téměř 500 procent. Příjem kapitálu byl ale velmi neadekvátně rozdělen, když jeho velmi vysoká část je rozpuštěna mezi úzkou skupinu lidí. Toto zvládnout je hlavní pro zmenšení příjmových nerovností.”

Další oblastí, na kterou poukázal průzkum OECD, je potřeba zlepšit situaci v bydlení. Ceny nemovitostí vykázaly znaky stabilizace po letech propadu během několika posledních let, ale OECD přesto volá po zjednodušení nájemní regulativy a lepším využití stávajícího bytového fondu. “Trh trpí v důsledku nadměrně tvrdých regulací, které limitují výstavbu nových domů,” píše se ve zprávě OECD.

Zpráva dále poukázala na zásadní roli vzdělávání, a OECD již dříve upozorňovala Švédsko na nutnost zlepšení integrace ve školách po letech zhoršujících se výsledků a narůstající nerovnosti ve vzdělávání.

Navíc, OECD zaznamenala, že Švédsko jako proexportní země si povede dobře, pokud bude růst globální ekonomika, ale toto jí samozřejmě činí zranitelnou v časech obchodních konfliktů a politické nestability vně Švédska.

Se vstupem na trh jedné z nejrozvinutějších zemí světa ráda pomůže českým exportérům zahraniční kancelář CzechTrade ve Stockholmu.

Zpracoval kolektiv pracovníků kancelář CzechTrade ve Stockholmu.
S využitím zdroje: The Local Sweden

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme