Předsedu vlády ČR doprovodila do Kazachstánu podnikatelská delegace

Ve dnech 23. a 24. dubna 2023 navštívil Kazachstán český premiér Petr Fiala. První oficiální návštěva předsedy vlády ČR od roku 2009 byla součástí cesty po šesti asijských zemích.

V průběhu návštěvy se Petr Fiala setkal s předsedou vlády Kazachstánu Alichanem Smajlovem, byl přijat prezidentem KZ Kasymem-Žomartem Tokajevem a společně s partnerem vystoupil na česko-kazachstánském podnikatelském fóru.

Premiér ČR na oficiální návštěvě v Kazachstánu | Zdroj: ZÚ Astana

Jednání s kazachstánskými oficiálními představiteli se týkala především obchodně-ekonomické spolupráce. Oboustranně byl deklarován zájem na jejím dalším rozvoji. Za perspektivní byla označena odvětví energetika, strojírenství, obranný průmysl, zemědělství a civilní letecká doprava. Vzájemné vztahy byly oběma stranami hodnoceny jako tradičně velmi dobré, poukazováno bylo na intenzivní kontakty na mezilidské úrovni, o čemž svědčí například více než 3 tisíce kazachstánských studentů v ČR a velký počet turistických návštěvníků každoročně směřujících z Kazachstánu do ČR.

Návštěva probíhala v pozitivní atmosféře a s oboustranným zájmem vztahy mezi Českou republikou a Kazachstánem dlouhodobě rozvíjet.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Předsedu vlády ČR doprovázela 25členná podnikatelská delegace Hospodářské komory ČR. Dne 24. dubna 2023 se uskutečnilo Česko-kazachstánské podnikatelské fórum za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a předsedy vlád Kazachstánu Alikhana Smajlova. Doprovodnou podnikatelskou delegaci, zastřešenou HK ČR, tvořily podniky orientující se na obranný průmysl, strojírenství, výrobu kolejových vozidel, letecký průmysl a další.

Konkrétně se jednalo o OMNIPOL a.s., STV Group, Českou zbrojovku a.s., Colt CZ Group SE, ERA a.s., EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s., PAMCO INT. a.s., TELMO a.s., EXCALIBUR ARMY, s.r.o., Vrgineers Inc., firmy Phonexia s.r.o., IQS Group s.r.o. Dále byli zastoupeni zástupci ŽĎAS a.s., Škoda Transportation a.s., EGT Express CZ s.r.o, InClaris Consulting s.r.o. či výrobce klavírů Petrof spol. s r.o.

Součástí podnikatelské delegace byli i zástupci Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP a.s. a České exportní banky, kteří vyjádřili připravenost projekty českých firem finančně podpořit. Cílem fóra bylo posílení ekonomických vazeb mezi oběma zeměmi a vytvoření příležitostí pro přímá jednání podnikatelských subjektů. 

Premiér ČR na oficiální návštěvě v Kazachstánu | Zdroj: ZÚ Astana

Oficiální část podnikatelského fóra, kterého se účastnilo přes 200 zástupců podnikatelského a státního sektoru, byla zahájena projevy předsedů vlád KZ Alikhana Smajlova a ČR Petra Fialy. V navazujícím plenárním zasedání vystoupili předseda představenstva Kazakh Invest Jusupov s prezentací zaměřenou na investiční příležitosti v Kazachstánu. Na jednání dále vystoupili viceprezident Hospodářské komory ČR Michal Štefl a předseda představenstva společnosti Kazakh Engineering. S profilem českých firem seznámila zúčastněné zástupkyně Hospodářské komory.

Na závěr oficiální část proběhl ceremoniál podpisu šesti dvoustranných dokumentů. Jednalo se o mj. o Memorandum mezi ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Kazachstán a Zoologickou zahradou hlavního města Prahy o spolupráci při návratu koní Převalského do Kazachstánu, Rámcovou úmluvu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Kazachstán a společností Škoda Transportation o základních principech realizace investičních projektů v oblasti výroby přepravních prostředků (tramvají, trolejbusů a elektrických vlaků).

Dále o Dohodu o spolupráci mezi Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a Rozvojovou bankou Republiky Kazachstán (Development Bank of Kazakhstan JSC), Dohodu o spolupráci mezi Českou exportní bankou (ČEB) a Rozvojovou bankou Republiky Kazachstán, týkající se spolupráce v oblasti financování investičních projektů a Memorandum о vzájemném porozumění mezi společnostmi Kazakh Invest a Transco Bohemia s.r.o.

Podnikatelské fórum dále pokračovalo ve formě B2B jednání mezi českými a KZ subjekty. Vedle výše uvedených B2B jednání v rámci podnikatelského fóra se uskutečnila řada schůzek organizovaných ZÚ Astana na základě individuálních požadavků českých i KZ firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autorka: Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme