Představení českého pivního sektoru srbské delegaci

Ve dnech 12. až 15. března 2023 v rámci projektu pro podporu ekonomické diplomacie MZV ČR proběhla mise, jejímž cílem bylo přiblížit srbské delegaci český pivovarnický sektor.

Představitelé Autonomní oblasti Vojvodiny a zástupci minipivovarů a dalších firem z tohoto srbského regionu navštívili Českou republiku a zúčastnili se B2B jednání s potenciálními dodavateli surovin, technologií a know-how.

Ilustrační fotografie

Program mise byl zahájen v pondělí 13. března 2023 jednáním B2B na Ministerstvu zemědělství ČR, kterého se zúčastnily české firmy mající zájem o spolupráci se srbskými partnery.

Během návštěvy srbské delegace na Ministerstvu zemědělství ČR, proběhlo i jednání představitelů Autonomní oblasti Vojvodina se zástupci ministerstva o zkušenostech i v dalších oblastech jako zavlažování, ekologie a péče o lesní porosty. Představitelé Autonomní oblasti Vojvodina se také zajímali, jakým způsobem je řešeno legislativní a finanční postavení českých minipivovarů. České know-how by mohlo posloužit pro řešení rozvoje minipivovarů v Srbsku.

Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska slaví 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Odpoledne program srbské delegace pokračoval návštěvou Žatecka, kde se účastníci mise seznámili s tradicí a vysokou úrovní českého chmelařství. Návštěva místních společností zabývajících se zpracováním a exportem českého chmele srbské partnery velmi zaujala. Moderní provozy, vlastní kvalita produktů, na které si mohli doslova sáhnout a profesionální přístup českých odborníků, kteří kvalifikovaně odpovídali na řadu dotazů. Budoucí spolupráce by mohla být například i v možných dodávkách chmele z České republiky.

Delegace navštívila také několik minipivovarů a pivovarů, kde účastníci měli možnost vzájemné výměny názorů na technologie a vývoj v oblasti vaření piva. Součástí programu byla i návštěva firmy dodávající nejen technologie pro výrobu, ale také pro skladování a stáčení piva. O své zkušenosti s výstavbou pivovarů se podělil i sládek Josef Krýsl a na závěr návštěvníci ze Srbska navštívili Pilsner Urquell a seznámili se tak s pivovarem, kde vznikl světový pojem pivo plzeňského typu.

Cílem jednání bylo srbským partnerům představit co nejširší spektrum pivovarnického průmyslu a položit tak základy pro dlouhodobou spolupráci v oboru, která se v Srbsku, a specificky v její Autonomní oblasti Vojvodina, dynamicky rozvíjí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko).

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme