Představení českých firem v oblasti vodohospodářství v Gruzii

Velvyslanectví ČR v Gruzii zorganizovalo ve dnech 14. až 17. října 2019 společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prezentace českých firem v oblasti vodohospodářství. Akce se zúčastnily firmy Zikmund, CheckTerra a Topol. Během prezentací těchto firem se mohli účastníci z odborných gruzínských kruhů seznámit nejen s jejich historií a současností, ale především se škálou jejich výrobků a služeb.První prezentace se konala v Batumi – hlavním městě Adžárské autonomní republiky. V Batumi a okolí zajišťuje vodohospodářské služby městská společnost Batumi Waters, jejíž ředitelka a přibližně 10 dalších pracovníků (včetně technického ředitele a ředitele odboru nákupu) se prezentace zúčastnili. Následovala jednání s primátorem města a ministrem ekonomiky Adžarska.

Prezentace v Tbilisi se konala v prostorách Velvyslanectví ČR. České firmy představily své výrobky zástupcům státní firmy United Water Supply Company of Georgia (zajišťuje dodávky vody po celé zemi mimo Tbilisi a Adžarsko) a soukromé firmy Georgian Water and Power, která dodává vodu pro celé Tbilisi.

V Gruzii je stav vodohospodářské infrastruktury špatný. Na celé síti je velký opravárenský dluh. Po celá devadesátá léta, kdy země procházela velkou krizí, nebyly vynakládány žádné investice na opravy. Havárie vodárenské infrastruktury jsou tak častým jevem a občané jsou navyklí na občasné výpadky dodávek pitné vody. V případě havárie potrubí bylo dosud v Gruzii nutné rozkopat celou silnici za účelem lokalizace místa poruchy. Z tohoto důvodu firma Zikmund na české ambasádě v Tbilisi představila své inspekční kanalizační zařízení (mobilní kamera), které lokalizuje poškození trubek v podzemí bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací.

Během prezentace se přítomní gruzínští představitelé podrobně seznámili s vysoce ceněnými produkty českých firem. Byly navázány důležité kontakty a během neformální recepce byly prodiskutovány možnosti budoucí spolupráce. Účelnost podobných akcí byla potvrzena již 4 dny po uspořádání prezentace v Tbilisi, kdy české velvyslanectví oslovila tbiliská vodárenská společnost se zájmem o nákup výše zmíněného inspekčního zařízení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie). Autor: Jiří Preclík.

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme