Představení infrastruktury aplikovaného výzkumu ČR nizozemským partnerům

Ve dnech od 4. do 6. června 2019 zastupitelský úřad ČR v Haagu zorganizoval ve spolupráci s agenturou CzechInvest incomingovou misi nizozemských odborníků do ČR. Mise s názvem Představení infrastruktury aplikovaného výzkumu ČR nizozemským partnerům proběhla v rámci projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.Na nizozemské straně se mise zúčastnili dva zástupci organizace pro aplikovaný vědecký výzkum TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) a jeden zástupce organizace pro vědecký výzkum NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Každá z obou institucí zaměstnává více než 3 tisíce odborníků a hrají tak klíčovou roli v nizozemském vědeckém výzkumu.

Třídenní mise byla zahájena setkáním na Technologické agentuře ČR, dále byly navštíveny Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Institut organické chemie a biochemie. Mise pokračovala druhým dnem v Brně, kde se představily Jihomoravské inovační centrum, Středoevropský technologický institut a Tescan Orsay Holding, a.s. Během posledního dne byla navštívena výzkumná centra HiLASE a ELI Beamlines v Dolních Břežanech a biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci.

Nizozemští hosté se během svých setkání s vedoucími představiteli navštívených institucí podrobně zajímali o jejich stávající aktivity i výhledy do budoucna, aby mohli identifikovat možné oblasti budoucí společné spolupráce. Projekt tak splnil svůj hlavní cíl – seznámení nizozemských partnerů se s českou národní strukturou aplikovaného výzkumu, jeho financováním i mezinárodního přesahu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme