Přehled archivačních lhůt k nejdůležitějším firemním dokumentům pro vybrané země střední Evropy

Skupina Accace připravila stručný přehled lhůt archivace nejběžnějších firemních dokumentů pro ČR, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Ukrajinu. Seznamte se s pravidly pro archivaci účetních a daňových dokladů, mzdových dokumentů, smluv aj.Jedná se o obecný informativní přehled sloužící zejména společnostem, které již podnikají nebo se chystají podnikat v některé z níže uvedených evropských jurisdikcí. Při nastavování Vašeho oběhu dokumentů a archivace v jednotlivých zemích bychom doporučovali ověření příslušné archivační lhůty pro jednotlivé relevantní dokumenty.

Níže uvedený přehled slouží pro základní orientaci a srovnání jednotlivých států. 

Archiv (čas v letech)
  Česká republika Slovensko Maďarsko Rumunsko Polsko Ukrajina
Účetní dokumenty 5 nebo 10 5 nebo 10 8 5 nebo 10 5 3
Daňové dokumenty 10 10 5 10 5 3
Mzdové dokumenty 3, 10 nebo 30 5, 10, 50 nebo 70 navždy 50 5 nebo 50 75
Smlouvy 10 5 5 NA NA 3 nebo 10

V České republice jsou podmínky archivace upraveny zejména následujícími předpisy:

  • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
  • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
  • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
  • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme