Přehled archivačních lhůt k nejdůležitějším firemním dokumentům pro vybrané země střední Evropy

Skupina Accace připravila stručný přehled lhůt archivace nejběžnějších firemních dokumentů pro ČR, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Ukrajinu. Seznamte se s pravidly pro archivaci účetních a daňových dokladů, mzdových dokumentů, smluv aj.Jedná se o obecný informativní přehled sloužící zejména společnostem, které již podnikají nebo se chystají podnikat v některé z níže uvedených evropských jurisdikcí. Při nastavování Vašeho oběhu dokumentů a archivace v jednotlivých zemích bychom doporučovali ověření příslušné archivační lhůty pro jednotlivé relevantní dokumenty.

Níže uvedený přehled slouží pro základní orientaci a srovnání jednotlivých států. 

Archiv (čas v letech)
 Česká republikaSlovenskoMaďarskoRumunskoPolskoUkrajina
Účetní dokumenty5 nebo 105 nebo 1085 nebo 1053
Daňové dokumenty101051053
Mzdové dokumenty3, 10 nebo 305, 10, 50 nebo 70navždy505 nebo 5075
Smlouvy1055NANA3 nebo 10

V České republice jsou podmínky archivace upraveny zejména následujícími předpisy:

  • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
  • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
  • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
  • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Pravidelné novinky e-mailem