Přehled finančních nástrojů pro inovační projekty související s pandemií COVID-19

Současná situace dala mimo jiné vzniknout také celé řadě zajímavých iniciativ a projektů. Níže najdete stručný přehled finančních a dotačních nástrojů, které mohou čerpat inovativní, technologické nebo spin-off projekty, které se zaměřují na řešení problematiky v souvislosti s koronavirem.

Czech Rise UP – pro malé i střední podnikatele, i bez historie, podpora až do výše 200 000 € (cca 5,4 milionu Kč) na neinvestiční výdaje, Příjem spuštěn celkem na třech frontách; u aktivity A jde o nákup materiálu, u aktivity B a C, kdy je o přeměnu/vývoj řešení (výzkumná organizace může figurovat jako dodavatel, nikoli řešitel). Přihlášky byly spuštěny 3. dubna, způsobilost výdajů bude možná od 1.2.2020 (řeší se s EK).

The Country For The Future, III. podprogram – dle zákona o výzkumu a vývoji, tedy rovněž pouze pro segment malých a středních podniků, tentokrát je ale podpora možná až do výše 25 milionů Kč na jeden projekt. Investiční (až 50 % podpora dle GBER s nutností výběrového řízení) i neinvestiční výdaje (až 100 %, dle de minimis – pouze pro subjekty, které již nejsou čerpajícími), přihlášky spuštěny 3 dubna. Způsobilost výdajů: nejdříve jeden den od podání žádosti.

Technologie COVID19 – spuštěno 15. dubna, přihlášky lze podávat až od 27. dubna, dotace až 2,5 milionu Kč pro firmy bez historie a až 20 milionů Kč pro firmy starší nad 2 roky, Platí pouze pro firmy mimo Prahu /OP PIK/. Nutno podat skrz MS2014+; investiční i neinvestiční výdaje (možnost koupit linku, ovšem s nutností výběrového řízení, dle pravidel OP PIK nad 400 tisíc Kč).

Výzva Proof-of-concept III. – malé a střední podniky s minimálně roční historií. Pouze pro subjekty mimo Prahu. Čerpat lze až 10 milionů Kč. Přihlášky lze podat pouze do 20. dubna. Procento podpory v tomto případě dosahuje 35–70 % dle velikosti žadatele a charakteru projektu. Způsobilé výdaje: náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv, studie proveditelnosti, náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací; nutná podmínka: podpora aktivit v podobě transferu technologií a znalostí mezi výzkumnou organizací a podnikem.

Inovační vouchery IV. (v plánu je též vyhlásit speciální výzvu V. COVID19) – pro malé a střední podniky mimo Prahu s cílem nákupu expertních služeb od výzkumné organizace dle Seznamu výzkumných organizací. Podpora až do výše 1 milionu Kč. V rámci Výzvy nejsou subdodávky umožněny; přihlášky je možné podávat do 30.dubna. Více informací

Veřejná soutěž Programu ÉTA: Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu ÉTA, která bude zaměřena na zmírnění negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Výzkumné organizace, podniky a další subjekty mohou projekty navrhovat a v případě úspěchu následně řešit samostatně či ve spolupráci s dalšími účastníky. Podání návrhů projektů bude otevřeno od 30. dubna 2020 do 15. června 2020. Poté poběží hodnotící lhůta, která je stanovena do 14. září 2020. Začátek realizace bude možný již od 1. července 2020.

Zdroj: countryforfuture.com

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme