Přejímka stroje? Online nebo s pomocí videa

Kritický moment v pandemii, kdy si zákazník nemůže přijet stroj zkontrolovat a toto zařízení nemůže být předáno a expedováno, překonala firma TOS VARNSDORF formou přejímky zboží v podobě on-line přenosu nebo pořízením videozáznamů z jeho zkoušek. Distanční formu přejímky už firma zapracovala do návrhu kupních smluv a stala se standardem.

Společnost TOS VARNSDORF je jedním největších evropských výrobců obráběcích strojů. Tuto pozici si dlouhodobě drží v oblasti vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů, obráběcích center a nyní rozšiřuje svoji nabídku také o portálová obráběcí centra. Firma své produkty exportuje do celého světa, podíl vývozu se každoročně pohybuje okolo 80 procent. Je proto logické, že současná narůstající ekonomická krize, způsobená celosvětovým dopadem pandemie nového typu koronaviru, se bezprostředně dotýká i společnosti TOS VARNSDORF.

ČTK Protext

Generální ředitel společnosti Jan Rýdl upřesňuje: „Doposud jsme nebyli nuceni přerušit výrobu našich strojů.“ Dopady pandemie na globální ekonomiku jsou znatelné snad ve všech oblastech činností výrobních firem. Pro TOS VARNSDORF to konkrétně znamená, že různá omezení znemožňující cestování mezi státy téměř ze dne na den zastavily práci montérů u zákazníků. Jan Rýdl poznamenává: „Nyní jsme nuceni řešit problémy s nemožností zahájit dokončení staveb našich strojů u zákazníků, nemožností poskytovat servisní služby atd. To vše reálně ohrožuje naplnění našich cílů a poškozuje dobré jméno naší firmy.“

Musely se změnit některé postupy přímo ve firmě. Každý stroj je na konečné montáži sestaven, oživen a probíhají na něm testy. Kritický moment nastává ve chvíli, kdy si zákazník nemůže přijet stroj zkontrolovat, stroj pak nemůže být předán a posléze expedován. Tedy pokud není jiné řešení. A to se našlo v distančních přejímkách. Firma se dohodne se zákazníkem na formě přejímky, tedy buď on-line přenosu testování všech důležitých uzlů stroje, nebo pořízení videozáznamů z těchto zkoušek. Zákazník získané informace vyhodnotí a vydá souhlas s expedicí anebo požádá o další zkoušky. Distanční formu přejímky firma již zapracovala do návrhu kupních smluv, stala se tak standardem.

Současná situace v celosvětové ekonomice se promítá i do hospodaření firmy. Obchodní ředitel Miloš Holakovský situaci popisuje: „Hospodářské výsledky posledních let se pohybují v rozmezí 1,3 až 1,5 miliardy korun. Pro upřesnění, jde o tržby za vlastní výrobky a služby společnosti TOS VARNSDORF a.s. bez dceřiných společností. Toto číslo představuje zhruba 100 vyrobených a prodaných strojů ročně. Jsme proexportně orientovaná firma, proto je pro nás nemožnost cestování kritická. Máme ve světě několik strojů, k nimž není možné vyslat montéry na stavbu. Většina firem po světě omezila anebo uzavřela své provozy, což znemožnilo jednání o nových kontraktech. Příjem objednávek se snížil, což bude mít negativní vliv na výsledky druhého pololetí 2020 a začátku roku 2021,“ konstatuje Holakovský.

Převzato z podkladů ČTK Protext

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme